สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
bmcsurvey@consultthai.com

How to Apply

2013 BMC Compensation & Benefit Survey
โครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี 2556


"บริหารค่าจ้างอย่างมั่นใจ เลือกใช้ข้อมูลจากที่ปรึกษามืออาชีพ"

ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ สำหรับการทำธุรกิจต่างๆ หากบริษัท มีกลไกในการบริหารค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเหล่านี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม พนักงานรู้สึกถึงความเป็นธรรมในค่าตอบแทนและมีแรงจูงใจในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัท

BMC คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

BMC ยังเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบค่าจ้างและHRด้านอื่นมานานกว่า 27 ปี เราจึงขอเสนอตัวเป็นผู้ให้บริการการรวบรวมข้อมูลค่าจ้าง และสวัสดิการและนำเสนอรายงานการสำรวจที่มีละเอียด เข้าใจง่าย นำไปใช้ในการปรับปรุงค่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้อง BMC

  1. ดำเนินการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี
  2. มีตำแหน่งงานตัวแทน (Benchmark Positions) สำหรับใช้ในการสำรวจ ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ
  3. รายงานสรุปข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้างของบริษัทกับธุรกิจต่างๆ ในตลาด ระดับค่าจ้างแต่ละ ตำแหน่งแยกหลายสัดส่วน สวัสดิการต่างๆในท้องตลาดที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ
  4. สิทธิพิเศษการเข้าร่วมสัมมนาการนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้จริง ปลายปีหลังเสร็จสิ้นการสำรวจ
  5. ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจชั้นนำ เช่นกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงาน สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในการดำเนินการสำรวจเฉพาะกลุ่ม
  6. เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในการนำผลการสำรวจมาใช้ในเรื่องการบริหารค่าจ้างด้านต่างๆ

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  1. รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ พร้อมซีดีรอม
  2. ฟรี การเข้าร่วมการบรรยายสรุปผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2556 จำนวน 2 ที่นั่ง

ราคา

ประเภทบริการ

ราคาช่วงแนะนำ/Early bird

(ชำระเงินภายใน 31 พ.ค 56)

ชำระเงินหลังจาก

15 พ.ค. 56
1. เข้าร่วมโครงการฯ เพียงอย่างเดียว 5,000  บาท  6,000 บาท

2. เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการสัมมนา “การนำข้อมูล Survey มาใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหารโครงสร้างเงินเดือนปี 2557”

   

- จำนวน 1 ท่าน
- จำนวน 2 ท่าน
- จำนวน 3 ท่าน

7,000 บาท
8,500 บาท

9,500 บาท

8,000  บาท
9,500 บาท

10,500 บาท
หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    


ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูล
(ส่งสำเนา Pay In ให้ทาง BMC)
มีนาคม – มิถุนายน
  2. ชี้แจงการ Match Job (สำหรับลูกค้าใหม่) วันที่ 12 มิถุยายน 2556
  3. ลูกค้ากรอกข้อมูล ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการ
  4. ปิดรับการกรอกข้อมูล วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
  5. สรุปผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน

  6. สัมมนาการทำข้อมูลจากผลสำรวจมาใช้ฯ ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมs


ดำเนินการโดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ

  1. คุณประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร 

หัวหน้าโครงการ

  2. คุณสุมน จักษ์เมธา

กรรมการและที่ปรึกษา

  3. คุณพัลลภัช  เจริญวรรณ

ทีมงานที่ปรึกษา

  4. คุณดวงรัตน์ พรมทัต ทีมงานที่ปรึกษา
  5. ศิริเพ็ญ แก้วศรีนวล ทีมงานที่ปรึกษา
  6. ธิติมา เพ็ญสุข ทีมงานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ

คุณมุทา จักษ์เมธา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทย มีประสบการณ์ออกแบบระบบบริหารค่าจ้างให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 30 ปี
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.