สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
bmcsurvey@consultthai.com
"พบกับรูปแบบใหม่ ของการสำรวจค่าตอบแทนพนักงาน ที่ตอบสนองความต้องการข้อมูล สำหรับนักบริหารค่าตอบแทนมืออาชีพ"
  1. การสำรวจค่าตอบแทนพนักงาน Employee Remuneration Survey
  2. ระบบคลังข้อมูลค่าตอบแทน บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
  3. ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงาน
  4. กลุ่มบริษัทที่ท่านต้องการเปรียบเทียบ
  5. ตำแหน่งงานตัวแทน
  6. สิทธิประโยชน์
  7. รายงาน
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.