สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
bmcsurvey@consultthai.com

Benchmark Positions

 • สายงานบัญชี
 • สายงานการเงิน
 • สายงานคอมพิวเตอร์
 • สายงานทรัพยากรบุคคล
 • สายงานประชาสัมพันธ์
 • สายงานกฎหมาย
 • สายงานเลขานุการ
 • สายงานการผลิต
 • สายงานควบคุมคุณภาพ
 • สายงานวิศวกรรม
 • สายงานซ่อมบำรุง
 • สายงานความปลอดภัย
 • อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สายงานโลจิสติกส์
 • สายงานจัดซื้อ
 • สายงานขาย
 • สายงานการตลาด
 • สายงานก่อสร้าง
 • สายงานสินเชื่อ
 • สายงานประกันภัย
 • สายงานสาธารณสุข
 • สายงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.