BMC ขอเชิญร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559

26.04.59

  

"บริหารค่าจ้างอย่างมั่นใจ เลือกใช้ข้อมูลจากที่ปรึกษามืออาชีพ"

ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ สำหรับการทำธุรกิจต่างๆ หากบริษัท มีกลไกในการบริหารค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเหล่านี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม พนักงานรู้สึกถึงความเป็นธรรมในค่าตอบแทนและมีแรงจูงใจในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัท 

BMC คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

 

BMC ยังเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบค่าจ้างและHRด้านอื่นมานานกว่า 30 ปี เราจึงขอเสนอตัวเป็นผู้ให้บริการการรวบรวมข้อมูลค่าจ้าง และสวัสดิการและนำเสนอรายงานการสำรวจที่มีละเอียด เข้าใจง่าย นำไปใช้ในการปรับปรุงค่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้อง BMC

 1. ดำเนินการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี
 2. มีตำแหน่งงานตัวแทน (Benchmark Positions) สำหรับใช้ในการสำรวจ ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ
 3. รายงานสรุปข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การเปรียบเทียบค่าจ้างของบริษัทกับธุรกิจต่างๆ ในตลาด ระดับค่าจ้างแต่ละ ตำแหน่งแยกหลายสัดส่วน สวัสดิการต่างๆในท้องตลาดที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ
 4. สิทธิพิเศษการเข้าร่วมสัมมนาการนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้จริง ปลายปีหลังเสร็จสิ้นการสำรวจ
 5. ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจชั้นนำ เช่นกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงาน สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในการดำเนินการสำรวจเฉพาะกลุ่ม
 6. เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในการนำผลการสำรวจมาใช้ในเรื่องการบริหารค่าจ้างด้านต่างๆ

ที่ปรึกษาโครงการ

คุณมุทา จักษ์เมธา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทย มีประสบการณ์ออกแบบระบบบริหารค่าจ้างให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 30 ปี 

หัวหน้าโครงการ

คุณสุมน จักษ์เมธา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

 


ประเภทบริการ 

อัตราค่าบริการสมาชิกเก่าปี 58 

อัตราค่าบริการสมาชิกใหม่ 

สมัคร 1 ปี 

สมัคร 2 ปี

ต่อเนื่อง 

สมัคร 1 ปี 

สมัคร 2 ปี

ต่อเนื่อง 

1. ข้อมูลผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ได้แก่                           

—รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี 2559     
—Password การเข้าดูข้อมูลผ่านระบบ

e-Survey


o 5,500 บาท

o 9,500 บาท

o 6,000 บาท

o 10,000 บาท

2. การเข้าร่วมการสัมมนา

การนำข้อมูล Survey ประจำปี 2559  มาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารโครงสร้างเงินเดือน  

ท่านละ 2,500 บาท

 

o สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน _______ ท่าน

o ไม่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ

 

 

 หมายเหตุ  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ท่านสามารถกด Download PDF เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามเอกสารแนบด้านบน 

 

 

กำหนดการในการเข้าร่วมโครงการ

 1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ                                         เดือนเมษายน มิถุนายน
 2. ประชุมชี้แจงการ Match Job (สำหรับลูกค้าใหม่)                กลางเดือนมิถุนายน
 3. ลูกค้ากรอกข้อมูลและส่งกลับมาให้ BMC                           เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
 4. ปิดรับการกรอกข้อมูล                                                  วันที่29 กรกฎาคม
 5. สรุปผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ                              เดือนตุลาคม
 6. สัมมนาการนำผลการสำรวจค่าจ้างมาใช้ในทางปฏิบัติ            เดือนพฤศจิกายน


 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของบริษัทฯเสมอมา  หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-0152-60 หรือ email :bmcsurvey@consultthai.com 

และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้

 

 

ขอแสดงความนับถือ

คณะทำงานโครงการฯ

 

 

© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.